PHP (Pjesa e Parë)

IT - STUDENTS

php

PHP është një gjuhë server scripting, dhe është një mjet i fuqishëm për të bërë faqet dinamike dhe interaktive Ueb.

PHP është një alternativë më gjerësisht e përdorur, e  lirë dhe efikase për  konkurrentë  të tillë si Microsoft ASP.

<!DOCTYPE html>
<html>
<body><?php
echo “Scripti i pare PHP!”;
?></body>
</html>
Scripti i pare PHP!
<!DOCTYPE html><html>
<body><h1>Faqja e pare PHP!</h1><?php
echo “Hello World!”;
?></body>
</html>
Faqja e pare PHP!Hello World!
<!DOCTYPE html>
<html>
<body><?php
// This is a PHP comment line/*
This is a PHP
comment block
*/

echo “Hello World!”;
?>

</body>
</html>

Hello World!

View original post

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s